Φωτοβολταϊκά

Η Ηλεκτροδομή Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με βασικό σκοπό την υλοποίηση έργων ΑΠΕ τόσο ιδιόκτητων, όσο και επενδυτών. Έχοντας επενδύσει στην έρευνα του Η/Μ εξοπλισμού που χρησιμοποιεί, διασυνδέοντας μικρούς Φ/Β σταθμούς από το 2005 χρησιμοποιώντας προϊόντα διαφόρων κατασκευαστών καθώς και των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Φ/Β συλλεκτών, συμμετέχει στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ από το 2006. Έχει συνδράμει στη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, με την παροχή υποστήριξης τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης, ενώ μέλος του προσωπικού της έχει λάβει διεθνές βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας πάνω στο σχεδιασμό και έλεγχο Φ/Β σταθμού (συνέδριο CPS 2010, Tatranske Matliare, Slovakia, 18-20/5/2010). Οι συνεργασίες που έχει συνάψει με κορυφαίους κατασκευαστές του χώρου, όπως η Solarworld και η Fronius, σε συνδυασμό με το έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει επιτρέπει την υλοποίηση έργων από το σχεδιασμό τους, μέχρι τη σύνδεσή τους με το δίκτυο της ΔΕΗ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.


Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός