ΣΥΘΥΑ

Η Ηλεκτροδομή Θεσσαλονίκης προσφέρει καινοτόμες λύσεις συμπαραγωγής και τριπαραγωγής ενέργειας-ηλεκτρισμού για πελάτες που εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, έχουν υψηλές καταναλώσεις θέρμανσης – κλιματισμού (μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, αποθήκες). Παρέχεται πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη συνοδευόμενη από εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας της επένδυσης. Τα έργα αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους καταναλωτές που συνδυάζουν ηλεκτρικά και θερμικά-ψυκτικά φορτία.

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός