Στοιχεία Εταίρων

Α) ΜΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ

ΑΦΜ: 102718264

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:Σ 301471

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 33

Τ.Κ.: 55131

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 54,286%

 

Β) ΜΑΛΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΦΜ: 016201283

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΙ 156364

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 33

Τ.Κ.: 55131

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 45,714%

 


Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός