Προφίλ

Η Ηλεκτροδομή Θεσσαλονίκης Ο.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση. Ιδρύθηκε το 2007 από τους Ζαχαρία Μάλτα (πτυχιούχος ηλεκτρολόγος) και Ελευθέριο Μάλτα (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, MSc). Η εταιρεία αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας «Μάλτας Ζαχαρίας – Οικοδομικές Επιχειρήσεις». Δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της ηλεκτροπαραγωγής με σύγχρονες συμβατικές μεθόδους, των ηλεκτρομηχανολογικών έργων & των αυτοματισμών με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. Παρέχει επίσης πιστοποιήσεις ποιότητας ρεύματος χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιημένα όργανα μετρήσεων. Παράλληλα διατηρεί και τον παραδοσιακό κατασκευαστικό της χαρακτήρα στα πλαίσιατης ανέγερσης νεόδμητων κτιρίων κατοικιών, καταστημάτων, αποθηκών, βιομηχανικών κτιρίων και πραγματοποιεί αξιόλογες Η/Μ εγκαταστάσεις σε μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια έργα.


Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός