Μελέτες κτιρίων (Μ.Ε.Α.) κατά ΚΕΝΑΚ

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Μετά την 1η Οκτωβρίου 2010 όλες οι νέες οικοδομικές άδειες απαιτούν μελέτη ΚΕΝΑΚ. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και εκπονείται για κάθε νέο κτίριο άνω των 50 τ.μ., καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά.

Πιο αναλυτικά απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης στις εξής περιπτώσεις:

• Για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε νεοαναγειρόμενου κτιρίου με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ.

• Σε ριζική ανακαίνιση κτιρίου
• Στην περίπτωση αναθεώρησης υφιστάμενης οικοδομικής άδειας για παράταση ισχύος και εφόσον δεν έχει γίνει καμία οικοδομική εργασία.
• Στην περίπτωση προσθήκης, καθ’ ύψος ή καθ’ επέκταση (άνω των 50 τ.μ.)
• Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου στο σύνολό του.
• Σε κτίρια κατοικίας που προορίζονται για χρήση, η οποία δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτους (παραθεριστικές κατοικίες)

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός