Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων

Στις Η/Μ μελέτες περιλαμβάνονται:

• Εγκατάσταση φυσικού αερίου

• Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης

• Ανελκυστήρες

• Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης

• Εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού

• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων

• Μελέτη φωτισμού

• Ενεργειακή μελέτη κτηρίου


Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός