Η/Μ Έργα

Η Ηλεκτροδομή Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί Η/Μ εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, κατασκευάζει Υ/Σ για μεγάλους καταναλωτές τηρώντας υψηλές προδιαγραφές κατά την εγκατάσταση, κάτι που της δίνει την ευχέρεια να παρέχει πολυετή εγγύηση. Η συνέπεια και η αξιοπιστία της έχει οδηγήσει σε μακροχρόνιες συνεργασίες, καθώς και με πολυάριθμους κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προκειμένου για την κατασκευή Η/Μ έργων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.


Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός