Ενέργεια

DSC00723-crete

Ιδιόκτητος φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 79,86kWp στη θέση Κακόσκαλο Ιεράπετρας, Κρήτη

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός

Ιδιόκτητος Φωτοβολταϊκός Σταθμός